Allmänna bestämmelser och avboknings- regler enligt rekommendation från Sveriges Hotell och Restaurang Företagare

Allmänna villkor, bestämmelser och avbokningsregler för konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang, vänligen se längre ned  på sidan. 

Allmänt 
Du och hotellet kommer överens om villkoren för rumsuthyrningen. Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande regler. För konferenser samt gruppbokningar gäller även särskilda regler.
 
Beställning och bekräftelse 
En beställning är bindande i och med att den bekräftats och du erhållit ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via boknings-system. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, telefonnummer, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. Givetvis behöver du även informera oss om det förekommer eventuella matavvikelser.

Ankomst och avresa 
Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl 12.00. Konferens och gruppdeltagare ber vi att checka ut före klockan 10.00. Rummet är reserverat för ankomst senast kl 18.00. Kommer du senare, måste du meddela hotellet på förhand. Utländska gäster är skyldiga att uppvisa giltigt pass och betala vid ankomst.

Avbeställning och utebliven ankomst 
Om inte annat överenskommet vid bokningstillfället skall avbeställning ske senast kl 18.00 dagen före ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl 18.00 dagen före ankomst, får du betala för ett dygn. Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning får du ersätta dessa.

Tidig avresa och vistelse på obestämd tid 
Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser tidigare får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du för ytterligare ett dygn. Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl 18.00 dagen före. I annat fall får du betala för ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl 18.00 dagen före avresan.

Hotellets skyldigheter och dina egna önskemål 
Om hotellet inte kan ge dig rum vid ankomst, så som överenskommits, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard. Hotellet är rökfritt och djurfritt. Vid överträdelse av rökförbud eller djurförbud har hotellet rätt att debitera kunden kostnader.

Betalning 
Hotellräkningen skall betalas när du får den, oftast vid ankomsten till hotellet. Vi tar emot VISA, Mastercard, och American Express. Hotel City Gävle reserverar sig för eventuella prisändringar.

Förvaring, värdesaker, bagage och värdesaker på rummet
Hotellet har rätt enligt lag att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det. Dina värdesaker kan vanligtvis förvaras i hotellets värdeboxar. Lämna inte bagaget utan uppsikt i lobbyn. Hotellet kan förvara ditt bagage i låst bagagerum. Hotellet ansvarar för att din egendom inte stjäls om den förvaras i hotellets låsta utrymmen, såsom värdeskåp och bagagerum. Är din egendom av ovanligt högt värde, är du skyldig att upplysa hotellet om detta ? i annat fall är hotellet inte ersättningsskyldig för fulla värdet av egendomen. Hotellet har ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde. Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet.

Din egen säkerhet

Ta alltid reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns. Titta efter detaljer i informationen på insidan av hotellrumsdörren.

Av säkerhetsskäl övervakas de gemensamma ytorna i hela vår anläggning med övervakningskameror.

Allmänna bestämmelser och avbokningsregler vid grupp-, arrangemang-, bröllop- och konferensbokningar enligt fastställda regler av SHR.

1. Giltigt avtal om bokning av grupp/konferens/kurs/bröllop eller annat arrangemang, träffas samma dag skriftlig bekräftelse skett från Hotel City Gävle.

2. Senast fyra veckor före arrangemangets början skall beställaren lämna Hotel City Gävle uppgift om antal deltagare samt hotell- och konferensutrymmen.

3. Senast två veckor före arrangemangets början skall beställaren lämna Hotel City Gävle deltagarförteckning med ankomst- och avresetider. Samtidigt skall beställaren lämna program och uppgifter om den utrustning samt möblering som önskas. Detta skall även innefatta tider för måltider. Finns önskemål om speciella arrangemang, exempelvis ändrade måltidstider, à la carte middag, vickningar eller annan aktivitet är vi tacksamma om detta meddelas senast två veckor innan.

4. Vid avbokning senare än fyra veckor före arrangemanget skall beställaren ersätta Hotel City Gävle med 75% av det avtalade priset, allt i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas.

5. Vid avbokning senare än två veckor före arrangemangets början skall beställaren till fullo ersätta Hotelet det avtalade priset, allt dock i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas.

6. Om Hotel City Gävle haft särskilda kostnader eller utlägg till följd av avbokningen eller minskningen, skall detta ersättas till fullo av beställaren.

7. Beställaren har att erlägga likvid för fakturerat belopp senast 10 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta uttages vid försenad likvid.

8. Beställaren är gentemot Hotel City Gävle ansvarig för fullständig reglering av samtliga kostnader enligt avtal även när dessa slutligen skall betalas av deltagarna var för sig.

9. Om kostnaderna för anskaffning eller tillhandahållande av överenskomna varor och tjänster skulle öka till följd av höjda skatter, devalvering, myndighetsbeslut eller därmed jämförbara omständigheter, är Hotel City Gävle berättigad att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen. Hotel City Gävle skall omgående informera beställaren om pristillägget. 

10. Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Hotel City Gävle kontroll berättigar Hotel City Gävle att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

11. Hotel City Gävle är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtagande enligt avtal.

12. Beställda rum kan som regel disponeras från ca 15.00 första dagen.

13. Hotel City Gävle har fullständiga spriträttigheter, vilket bland annat innebär att medhavd sprit inte får förtäras i de av myndigheten insynade lokalerna.

14. Hotel City Gävle reserverar sig för eventuella prisförändringar.
BWH(SM) hotels are independently owned and operated. ©2024 Best Western International, Inc.
Integritets och Cookie policy
Vi värnar om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vår hemsida använder cookies dels för att optimera hemsidans funktion och dels för att kunna läsa statistik. Genom att du besöker och använder vår hemsida eller dess tjänster förstår du och accepterar hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.